Ez a régi barátom megkért, hogy ne áruljam el a valódi nevét. 54 éves biokémikusnő, aki tanít és fontos kutató munkát végez egy nagy jelentőségű egyetemen. Sokat utazott és sokat publikált tudós, aki a maga területén vezető szerepet tölt be. Tudtam, hogy a magánéletében szeretett Megvilágosodás Intenzíveken részt venni, és kíváncsi voltam a történetére. 1996 februárjában sikerült is összehozni vele egy beszélgetést, és különösen élveztem, ahogyan tudósi pályafutásának kezdeteit lefestette. „A főiskolán egy stréber voltam” – mondta nekem. – „Szó szerint rohantam haza az iskolából, mert alig tudtam kivárni, hogy a tudományos házi feladatomon dolgozhassam.” Be kell vallanom, az az igazság, hogy a barátom nagy rajongója, igazi szerelmese a tudománynak. És egyike azoknak a kivételes személyeknek, akik megtalálták a módját, hogyan vállaljanak aktív részvételt mind a tudományos, mind a spirituális megközelítésben.

„Egyáltalán nem volt magától értetődő a részvételem ebben az egészben… az életemnek a személyes növekedés és tudatosság részéről beszélek. Egy rendkívül zárt helyen kezdtem, nagyon elköteleződve a karrieremnek és a tudománynak – amit mindig is szerettem. Bizonyos módon a tudomány volt az én szentélyem. És valószínűleg továbbra is a szentélyem maradt volna, ha a keleti parton maradok, ahol egy kis kutató intézetben dolgoztam, jelentős beosztásban, és ahol igazán gondunkat viselték. Elismertek és tiszteltek, és azt akarták, hogy maradjak. Ám a házasságom felbomlott, és új életet kellett kezdenem, így elköltöztem onnan.

Amikor 1978-ban az új helyemre kerültem, oly mértékű elutasításban és elszigeteltségben volt részem, ami minden előzetes számításomat felülmúlta. Egyedül tartottam el két fiatal gyermeket, és kevés barátom volt. Így az életemet övező biztonság a házasságom felbomlásával először megtört, majd tovább szakadt, amikor egy olyan környezetbe kerültem az új munkahelyemen, ami alapvetően ellenséges volt velem szemben. Az Affirmative ActionAffirmative Action: a. m. megerősítő intézkedés, egyenlő esélyeket biztosító adminisztratív kényszerítő eszköz. Így hívják többek között az USA-ban a pozitív diszkriminációt, amit ott a 60-as évek óta alkalmaznak, például a nők munkavállalás során történő esélyegyenlőségének javítására.* törvény alapján alkalmaztak. Nem igazán volt rám szükségük. Csupán a látszat kedvéért voltam ott. A tudásom megfelelő volt, de nem ez volt a lényeg. Nem vettek volna fel, ha a törvény nem kényszeríti őket erre. Ez abban az időben volt, amikor a nők az egyetemen több beleszólást követeltek a vezetésbe, és azt feltételezték, hogy én is kiveszem ebből a részem. Ám azokban a napokban nem egyszer előfordult, hogy napközben hazamentem és ágybabújtam, mivel egyszerűen nem bírtam elviselni, amivel szembe kellett néznem.

Végül találkoztam ezzel az emberrel, akinek a személyes növekedés volt a mindene. Egy csomó dologban, amit mondott nekem, az igazságot éreztem megszólalni. És rajta keresztül kezdtem önfejlesztő módszerekkel kapcsolatba kerülni. Ő adott nekem egy lökést. Először nehéz volt, mert egyedülálló, dolgozó anyaként nem igazán volt időm. A LifespringLifespring: Egy 1974-ben alapított, ún. Large Group Awarenes Traininget – Nagycsoportos Tudatosságnövelő Tréninget – tartó magáncég a Human Potential Movementen (Emberi Lehetőségek Mozgalmán) belül. Az ilyen tréningeket hívták ’maratoni tömegtréningeknek’, lévén hogy akár 100-200 résztvevője is volt, és több napig tartott reggeltől késő estig. A résztvevőket rendszerint rendkívül erős pszichológiai nyomásnak, konfrontációnak tették ki, ami erős érzelmi megpróbáltatással járt, rejtett traumákat és gyerekkori emlékeket hozott elő. Vannak, akiknél ez bevált, másoknál nem, és ez nagyon ellentmondásossá tette ezeket a tréningeket, bírósági pereket vonva maga után. A Lifespring tréning hasonló a Werner Erhard-féle EST-hez. Magyarországon az EST-n alapuló Darnel Tréning egy példa erre.**-gel kezdtem, végül 1980-ban csatlakoztam egy női csoporthoz, amely a mai napig olyan számomra, mint valami erős hátország. Ezeknek a nőknek a többsége nem spirituális kereső, de a csoport megbízható, erős és szerető emberekből áll. Az a csoport a család számomra.

Az első Megvilágosodás Intenzívemen 1987-ben vettem részt, amit te vezettél. (Lawrence Noyes – megj.: a fordító) Abban az időben migrénes fejfájástól szenvedtem, és az első két nap is ezzel telt. Dolgoztam a kérdésemen, ám betegnek éreztem magam, hányingerem volt, és haza akartam menni. A második napon elmúlt a migrénem, de továbbra sem éreztem magam jól. Gőzöm se volt arról, hogy mi az a közvetlen megtapasztalás. És valójában a megvilágosodás-technikát is csak évekkel később értettem meg igazán. Ami az egészet szó szerint megfordította bennem, az az volt, amikor az egyik diádban szembekerültem valakivel, akinek előzőleg közvetlen megtapasztalása volt. Ez a harmadik nap reggelén történt. Az energia, ami az illetőből felém áradt a folyamat közben, olyan volt, mintha egymásba olvadtunk volna. És azon a ponton valami bekapcsolt bennem, és tudtam, hogy itt van valami. Szóval, számomra így indult el. Kezdtem a szándékom odatenni a technika mögé, oly módon, ahogy az addig a pontig hiányzott belőle. Ez aztán egy csomó megnyíláshoz vezetett. És a harmadik nap délutánján, egy diádban közvetlen megtapasztalásom volt arról, hogy ki vagyok én. Egy asszonnyal voltam párban, aki egyáltalán nem érdekelt. Az anyámra emlékeztetett. Minden, amit mondott, idegesített. De akkor hirtelen mint valami áradó fény tapasztaltam magam, mint valami forró, izzó fény, ami az volt, aki én vagyok... és az átmenetiségemet tapasztaltam. A többieket is úgy láttam ebben az átmeneti ragyogásban, mint ahogy a fény megjelenik és eltűnik, megjelenik és eltűnik. Még a kilobbanását is megtapasztaltam ennek a fénynek. Az egész testem felforrósodott, és ezek a biokémiai változások mind beindultak bennem. Éreztem, ahogy árad belőlem a hő. Utána egy csomó szó és gondolat jelent meg bennem, de a tapasztalásban nem volt egy sem.

Ettől egy óriási elmozdulás történt bennem. Ezután azt is elfogadtam volna, ha meghalok. És emlékszem, hazamentem az Intenzívről, és Krishnamurtit olvastam. Előtte évekig próbálkoztam vele, és sose értettem egy szót se abból, amit mondott. Ám az Intenzív utáni napon csak ültem ott, és az elejétől a végéig kiolvastam néhány könyvét, és végre értettem őket.

Amikor ezután bementem a munkahelyemre, egyszerűen eldöntöttem, hogy mindent megteszek, mindent megteszek a tudományos területemen és a munkámban. És három éven belül két új tudományos területet nyitottunk meg. Ám ehhez el kellett szakadnom a mentoraimtól. Az életemben akadt néhány nagyon jó mentorom, csaknem mind férfiak, akik meghatározóak voltak a tudományterületemen. El kellett szakadnom tőlük, hogy bátorságom legyen új területekre merészkedni. Az egyik mentorom egy rendkívüli tudású és jószívű ember volt, aki valószínűleg az egyik vezető gondolkodó volt azon a területen. Nagyon szeretem őt, és igazán szerencsés voltam, hogy a mentoromnak tudhattam. És ő volt elsődlegesen az a személy, akiről tudatosan le kellett válnom. Nem vagyok benne biztos, hogy ehhez meglett volna az akaratom és a bátorságom anélkül a tapasztalat nélkül, amit az Intenzíven szereztem. A legtöbb ember, aki együtt dolgozik vele, szorosan kötődik hozzá, annyira erőteljes személy. Nem válnak le róla, és nem a saját munkájukat végzik.

A nők hagyományosan nem visznek központi szerepet a tudományban. Húznak nekünk egy határt. Ez elég sok fájdalommal jár, de elég sok szabadsággal is. Ez a szabadság tette lehetővé számomra, hogy olyan dolgokban is elmélyülhessek, mint a Megvilágosodás Intenzív. Ez mind azért volt lehetséges, mert kívülálló voltam. Bennfentesként benne lettem volna mindenféle hatalmi játszmában, és én is benyeltem volna az egész dolgot. Akarhattam volna dékáni pozíciót egyetemen, vagy egy nagyobb laboratóriumot, hogy én is labdába rúghassak a fiúk között. Az én generációm számára nehéz nőnek lenni. Például a férfi kollégáimhoz viszonyítva évekig súlyosan alulfizetett voltam. Ez már részben a múlté, de ezen nekem kellett változtatnom. Ez tényleg a férfiak világa.

A legjobb közvetlen megtapasztalás mind között, aminek eddig részese voltam, egy olyan Intenzíven történt, ahol a „Mi egy másik?”-on dolgoztam. Eléggé meg voltam rémülve ettől a kérdéstől. Semmi elképzelésem nem volt, hogy hova fogok ezzel kilyukadni. De folyton a nevelő apám jelent meg. Akárhova tekintettem a kontemplációmban, újra és újra csak ő jött elő. Folyton a pénzesdobozt láttam, amihez odament, hogy pénzt vegyen elő a taníttatásomra. Teljesen zavarba jöttem ettől, és odamentem a mesterhez, aki azt mondta: „Kövesd az energiát, és mondd ki az igazságot.” Ez volt a két legjobb dolog, amit valaha is valaki mondott nekem. Szóval, hagytam, hogy történjen, aminek történnie kell, és továbbra is egyre csak a nevelő apám jött elő. Ő egy olyan kedves szívű félnótás alak volt. Emlékszem, milyen rossz néven vette, hogy egyetemre mentem. Egy Ivy League iskolaIvy League iskola: Ez az elnevezés az USA észak-keleti államokban lévő nyolc elit egyetemének valamelyikét jelenti. Egyes épületek falát borostyán futja be, innen ered az Ivy (borostyán) elnevezés.*** volt, igazán sokba került, és számára anyagilag ez egy elég nehéz időszak volt. Emlékszem, láttam őt, ahogy odamegy a pénzesdobozához, hogy pénzt adjon a taníttatásomra. Azzal a hangsúllyal, ahogyan ezt tette. Ám az Intenzíven az éveken át tartó minden neheztelésem, a valódi apám utáni vágyódásom és minden egyéb ellenére kezdtem meglátni, hogy mennyire szeretett engem. A közvetlen megtapasztalásban megtapasztaltam magamban egy másiknak mint Istennek a szeretetét. Egész életemben ott tapasztaltam meg legmélyebben Istent, és tényleg minden benne volt. Megtapasztaltam a másikat mint szeretetet. A természete szeretet volt. Ez egy eksztatikus megtapasztalás volt. Egyetlen pillanatban benne volt mindaz, ahogyan szeretett engem, és az határtalan volt. És az maga Isten volt. A világmindenség összes szeretete ott volt bennem.

Hazamentem az Intenzív után, és felhívtam őt. Nem sokkal később, augusztusban készült betölteni a nyolcvanat, és azt mondtam neki: „Apu, megyünk, mindannyian ott leszünk, egy nagy ünnepséget csapunk a számodra.” Amit aztán meg is tettünk. És ott tényleg érezte, hogy mennyire szeretem. Aztán hat hónappal később elhunyt.

Az eksztázis, amit azon az Intenzíven tapasztaltam meg, hosszú ideig tartott, hónapokig... most is itt van, most is azt a tapasztalatot élem át, ahogy róla beszélek… érzem, ahogy magával ragad… valójában kirázott engem az elszigeteltségnek abból a hálójából, a hálónak egy mélyebb rétegéből, amiben addig az életemet éltem.

A valódi tudomány az igazság kereséséről szól, és én azt gondolom, hogy bármikor, amikor feltárulkozik az igazság, az mindig egy spirituális tapasztalat. Bármi rossz is van a tudományban, az nem magában a tudományban van, hanem abban, amit a társadalom kezd vele. A Megvilágosodás Intenzív pedig a leglényegesebb kérdésekre keresi a választ, amit az emberek valaha is feltettek maguknak, és arról szól, hogy milyen nagy szükség van az igazságra. Az Intenzív sokféle módon hasonlít a tudományhoz. A tárgyra összpontosítasz, és egyre csak haladsz beljebb, egyre csak beljebb, közben a darabjaira szeded, míg el nem jutsz a lényeghez.”


Lawrence Noyes engedélyével fordította:
Salek Zoltán és Gáspár Brigitta


https://www.lawrencenoyes.com/html/articles.html

  1. Affirmative Action: a. m. megerősítő intézkedés, egyenlő esélyeket biztosító adminisztratív kényszerítő eszköz. Így hívják többek között az USA-ban a pozitív diszkriminációt, amit ott a 60-as évek óta alkalmaznak, például a nők munkavállalás során történő esélyegyenlőségének javítására.
  2. Lifespring: Egy 1974-ben alapított, ún. Large Group Awarenes Traininget – Nagycsoportos Tudatosságnövelő Tréninget – tartó magáncég a Human Potential Movementen (Emberi Lehetőségek Mozgalmán) belül. Az ilyen tréningeket hívták ’maratoni tömegtréningeknek’, lévén hogy akár 100-200 résztvevője is volt, és több napig tartott reggeltől késő estig. A résztvevőket rendszerint rendkívül erős pszichológiai nyomásnak, konfrontációnak tették ki, ami erős érzelmi megpróbáltatással járt, rejtett traumákat és gyerekkori emlékeket hozott elő. Vannak, akiknél ez bevált, másoknál nem, és ez nagyon ellentmondásossá tette ezeket a tréningeket, bírósági pereket vonva maga után. A Lifespring tréning hasonló a Werner Erhard-féle EST-hez. Magyarországon az EST-n alapuló Darnel Tréning egy példa erre.
  3. Ivy League iskola: Ez az elnevezés az USA észak-keleti államokban lévő nyolc elit egyetemének valamelyikét jelenti. Egyes épületek falát borostyán futja be, innen ered az Ivy (borostyán) elnevezés.