Mi a Clearing?

 

A Clearing – kiejtése: klíring – egymásra épülő, egymást kiegészítő technikákból álló, személyes konzultáció/coaching stílusú felállás keretében alkalmazott, rendkívül strukturált, nem-értékelő, nem-értelmező terápiás és önfejlesztő módszer, melyet Charles Berner, a Megvilágosodás Intenzív létrehozója az 1960–70-es években dolgozott ki.

 

A Clearing magját ugyanaz a kontemplatív kommunikációs technika alkotja, amit Megvilágosodás Intenzíven, illetve diádcsoportbanA diádcsoport Charles Bernernek a Clearingben használt kontemplatív kommunikációs technikájának és a tisztító kommunikációs ciklusnak a csoportos alkalmazása – akárcsak a Megvilágosodás Intenzív.* is használunk. A Clearing két részből áll: Problem Clearing (Problématisztázás) és Mind Clearing (Elmetisztítás). Ez utóbbi kiejtése: májnd klíring.


Alapos és mindenre kiható nagytakarítás

A Clearing rendkívül sokat segíthet mélyen rejlő, nem-tudatos akadályok, korlátozó hiedelmek és rögzült attitűdök tudatosításában és feloldásában, eltávolításában. Az elmúlt negyven év tapasztalatai alapján a Clearing különösen eredményes friss problémák és beragadt kapcsolatok megoldásában, bűntudat oldásában, kommunikációs nehézségek, traumatikus események és rögzült kapcsolati minták esetén. Képessé tesz arra, hogy jobban megismerd önmagad, teljesebben lehess együtt másokkal, és előre haladj a céljaid felé.


Mi az attitűd? Kattints ide!

Korlátok, korlátok, és megint csak korlátok...
Az attitűd egyfajta mentális beállítódás, beállítottság, nézőpont, szemléletmód, álláspont, életszemlélet, ami – mint ahogy a fa törzse összefogja a törzséből kinövő ágakat és az ágakon létrejövő számtalan hajtást, levelet, virágot és gyümölcsöt – egyfajta csomóponti közös nevezőként összefogja, meghatározza és behatárolja, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, másokhoz, az élethez.

Önmagában egyetlen attitűddel, szemléletmóddal sincs gond – míg szabadon tudjuk változtatni őket. Gondot akkor okoznak, ha rögzülnek, bemerevednek, kényszeressé válnak, és csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudunk váltani, kilépni belőlük. Míg a felszínhez közeli attitűdök viszonylag rugalmasak, és csak bizonyos ingereknél lépnek működésbe, addig az életszemléletet és a teljes mentális állapotot (személyiséget) meghatározó egyre lényegibb attitűdök – a mélyben meghúzódva – nem-tudatos, ismétlődő mintákban szilárdan fogva tartják az egyént, aki sose kerül ki belőlük.

Jellemző helyzetek, állapotok, rögzült attitűddel mögöttük:
önbizalomhiány-önleértékelés, magányosság, szingliség, energiátlanság, tehetetlenség, reménytelenség, pesszimizmus, állandó késés, áldozati szerep, hiszékenység, kritikusság mint személyiségvonás, érzelemmentesség, szexuális kielégülésre képtelenség; a kényszeresség különböző formái: kényszeres segítés, kényszeres testépítés, kényszeres evés (bulimia) vagy nem evés (anorexia); különféle függőségi állapotok, mint „shoppingolás”, munkamánia, drog, szex stb.; amikor valaki sokadszorra is ugyanolyan és számára előnytelennek tűnő helyzetben találja magát: olyan párt, munkatársat választ magának, aki kihasználja, becsapja, megcsalja, otthagyja, a legrosszabbat hozza ki belőle, stb., akivel az élet „se veled, se nélküled” (akinek ismerős a dolog, nyugodtan tegye hozzá a saját változatát). A Clearing ezeken tud változtatni.

Ha többet akarsz erről tudni, akkor olvasd el az Olvasószobában a Kommunikáció mesterfokon – Kézikönyv az elme tisztításához című anyagot is!  


A pszichoterápia és a hagyományos konzultáció hajlamos az egyént és az elmét együttesen egy genetikailag programozott vagy az élettapasztalatok által formált személyiségnek tekinteni. Ennek eredményeképpen az emberek – azzal a felkiáltással, hogy „ha egyszer nem vagyok tökéletes, akkor hogyan lehetne ezen mégis segíteni” – hajlamosak a tökéletességük soha véget nem érő keresésébe bonyolódni.

A Clearing más, mint a pszichoterápia vagy a hagyományos konzultáció, mivel az emberi működésnek egy olyan modelljén alapszik, amely közvetlen megtapasztalásbólmegvilágosodásból – származik.

Ez jelzi is az alapvető különbséget a Clearing és a hagyományos konzultáció legtöbb formája között. Az az erő, ami egy felébredt Clearerben rejlik – aki a figyelmét rád irányítja, arra, aki a személyes problémáidon túl valójában vagy –, egy jóval elmélyültebb kapcsolatot tesz lehetővé. Ennek segítségével eddig ismeretlen forrásaidat, képességeidet érheted el, és ez a kapcsolat teszi lehetővé számodra, hogy szembe tudj nézni a nehézségeiddel, és túl is juss rajtuk.
 

A Clearing szemléletmódja:

  • Nem az elméd vagy – ám van elméd, ahogy tested is van.
  • Te vagy az „igazi forrása”, létrehozója az elmédnek – ezért képes vagy azt uralni is.
  • Egyedülálló entitás (egyén) vagy, isteni természettel megáldva, már most teljes és tökéletes.
  • Nincs hova fejlődnöd – a fejlődés mint olyan veled, azzal kapcsolatban, aki és ami vagy, nem értelmezhető. Csupán a megértésedet fejlesztheted, és azt a képességedet, amellyel másokhoz viszonyulsz.

A Clearing eléggé sajátságos abban is, hogy a Clearer – a Clearingben így hívják a „terapeutát”, a segítő személyt; kiejtése: klírer – nem ad tanácsot, nem értelmez és nem minősít téged. Ehelyett kidolgozott és pontosan meghatározott kommunikációs eljárások segítségével dolgozik veled. Ezek lehetővé teszik az adott témával, területtel kapcsolatos zavar és feszültség oldását, valódi megértést eredményeznek, és segítenek megtalálni és kifejezni a benned lévő igazságot.

Lehetne még jobban kommunikálni?

A Clearing hatékonysága és eredményessége magukban az alkalmazott kommunikációs eljárásokban rejlik. Ezek azon a megfigyelésen alapulnak, hogy a legtöbb belső konfliktus és a boldogtalanság állapotai kommunikációs visszatartások és a nem teljes kommunikáció eredményeképpen jönnek létre. A Clearing segít felszámolni a kommunikáció útjában álló akadályokat, lehetővé teszi az eddigi befejezetlen kommunikációk lezárását, és a lehető legteljesebb kommunikációra tanít meg.


Ilyesmire számíthatsz a Clearingtől:

Régi konfliktusokat oldhatsz meg fontos kapcsolatokban.
Segít, hogy képes légy valódi intimitásra, és jobb legyen a szexuális életed.
Világosságot, egyértelmű helyzetet teremt.
Jelentősen nő az intelligenciád és az IQ szinted(!!!), ezáltal jobban átlátod a helyzeteket és az összefüggéseket.
Lehetőséget biztosít, hogy felülvizsgáld idáig hozott döntéseidet, és kimozdulj egészségtelen mintákból és beragadt helyzetekből.
Nagyban növeli a tudatosságodat.
Segít, hogy szabadon követhesd tudatosan választott céljaidat.
Szilárd önismeretet ad.
Oldja a bűntudatot, szégyent és kritikusságot – segít, hogy jobban elfogadd magad és megnyílj másoknak.
Traumatikus hatásokat, belső feszültséget old.
Segít, hogy jobban aludjál, rémálmok és altatók nélkül, és a fejed ne legyen tele állandóan nyomasztó gondolatokkal.
Jelentősen fejleszti a kommunikációs készségeidet; képessé tesz arra, hogy hitelesen, felelősségteljesen és őszintén fejezd ki magad akár szavakon, akár alkotó tevékenységen keresztül.
Segít, hogy több legyen a szerencséd, és jobb legyen a karmád.
Feloldja a mélyen rejlő, nem-tudatos korlátozó hiedelmeket és rögzült attitűdöket, és lehetővé teszi, hogy ne legyél kényszeresen mindig valamilyen attitűdben – ezzel több szabad választásod és nagyobb szabadságod lesz az életben.
Utoljára, de nem utolsó sorban, a Clearing abban is segít, hogy eredményesen vehess részt Megvilágosodás Intenzíveken, illetve, a Megvilágosodás Intenzíven vagy bárhol máshol elért közvetlen megtapasztalást sikeresen integráld az életedbe (a közvetlen megtapasztalás pedig nagyban megkönnyíti a tényleges Elmetisztítás folyamatát).

Röviden és tömören

A Clearing végső soron arra tanít meg, arra tesz képessé, hogy az életedet a saját megítélésed szerint élhesd jobban (és nem más vagy mások véleményéhez, elvárásaihoz igazodva!), mentálisan ne ragadj le, a nézőpontodat rugalmasan, szabadon tudd változtatni, alakítani, és a másokkal való kapcsolataidban mindenfajta attitűd használata nélkül képes légy önmagad adni – önmagad lenni, hiteles, őszinte, igaz, az, aki valójában vagy.

Kérj tőlem időpontot ingyenes felmérő konzultációra,
hívj a 06 (70) 365-8476-os számon, keress meg a Skype-on (leelahu),
vagy hívjad Nadzsal Idát.


  1. A diádcsoport Charles Bernernek a Clearingben használt kontemplatív kommunikációs technikájának és a tisztító kommunikációs ciklusnak a csoportos alkalmazása – akárcsak a Megvilágosodás Intenzív.