Itt kezdd – ki ne hagyd!

 

Kezdjük néhány kérdéssel és rövid válasszal

Mi a megvilágosodás?

Hirtelen tudatállapot-változás, amikor az én érzete és ezzel együtt az idő megszűnik, és közvetlenül tudatában vagyunk az Igazságnak. Ennek nyomán a tudatosságunk ugrásszerűen és maradandóan megváltozik.

Mi ez a Megvilágosodás Intenzív dolog?

A Megvilágosodás Intenzív egy modern, az 1960-as évek végén született, minimálisan háromnapos (a kezdés előtti estét is beleszámítva mondhatjuk azt is, hogy három és félnapos) bentlakásos elvonulás. A célja, hogy ez alatt a rövid idő alatt a lehető legtöbb résztvevőnek közvetlen megtapasztalásban – megvilágosodásban – legyen része.

A technikája egy kifejezetten egy erre a célra kialakított diádgyakorlat, amely a többezer éves reflektív önvizsgálatot (kontemplációt) ötvözi kommunikációval egy zen sesshinhez hasonló elvonulás keretein belül. A gyakorlatban részt vevő két személy egyike kontemplál és kommunikál, miközben a párja figyel rá. Öt perc elteltével szerepet cserélnek, és ez megy oda-vissza a negyven perces gyakorlat végéig, mindegyik gyakorlatban más résztvevővel. Ezeket a negyven perces sorozatokat időnként séta- és ülőkontempláció, a mester előadása, illetve étkezések és egy rövid délutáni pihenőszakasz váltja, egészíti ki.

Mitől intenzív?

Attól, hogy minden mást félretéve, a technika segítségével három napon keresztül, napi tizennyolc órán át – sőt, mivel az alvás valójában alvás-kontempláció!, így napi 24 órán át, a legjobb tudásod szerint – folyamatosan a megvilágosodásod tárgyán (vagyis önmagadon, vagy az életen, vagy hogy mi egy másik) kontemplálsz.

Mi az az elvonulás?

Elvonulás az, amikor kiemeled magad a mindennapi körülményekből, és egy időre elmész valahová azzal a szándékkal, hogy egy adott feladatot zavartalanul végre tudjál hajtani. Ez lehet pihenés, tanulás, feltöltődés, gyógyulás, de lehet önmagad jobb megismerése, és lehet a megvilágosodás is, önmagad közvetlen megtapasztalása.

Mi az a diád?

A diád görög eredetű (δuo, δυας) latin szó (dyad) ’kettő’, ’kettős’, ’második’ értelemmel. Charles Berner, a Megvilágosodás Intenzív létrehozója kezdte el alkalmazni azokra az általa és a felesége által kifejlesztett kommunikációs gyakorlatokra, amelyekben a két résztvevő a Charles Berner által kidolgozott kommunikációs modell szerint kommunikál egymással. Így amikor mi kommunikációval kapcsolatosan diádot emlegetünk, akkor nem egy akármilyen, hanem az ezen a módon végzett kommunikációs gyakorlatra utalunk.

A diád ebben az esetben azt jelenti, hogy két tudatos lény együtt azon dolgozik, hogy megértés jöjjön létre kettejük között, amelynek megtörténtekor ketten egységet alkotnak, vagyis ketten eggyek. Ez a diád.

Tényleg meg lehet világosodni pusztán három nap alatt?

Bármilyen hihetetlen – igen. 1968 júniusában, a csupán próbának vagy kísérletnek induló első Megvilágosodás Intenzíven Charles Berner csak ámult, amikor a második naptól az embereknek kezdtek közvetlen megtapasztalásaik lenni (a huszonhat résztvevőből végül tizenhétnek volt közvetlen megtapasztalása önmagáról vagy az életről), mivel nem gondolta – és senki nem gondolta –, hogy ez mindössze ennyi idő alatt lehetséges. Azt feltételezte, hogy tartanak egy Intenzívet, aztán még egyet, majd még egyet, és talán majd akkor történik valami.

Az azóta eltelt több, mint negyvenöt évben számtalanszor megerősítést nyert, hogy ez lehetséges (idáig több tízezer embernek volt megvilágosodás tapasztalata Megvilágosodás Intenzíveken), mint ahogyan az is, hogy ami az emberekkel Megvilágosodás Intenzíven megtörténik, az ugyanaz a megvilágosodás, mint amit mások más meditációs technikákat alkalmazva több hetes, több hónapos vagy több éves folyamatos gyakorlás és nem egy esetben hosszabb elvonulás során érnek el. Talán nem ugyanolyan mély és átfogó megvilágosodás, mint Buddháé – ám ugyanaz a megvilágosodás.

Mi történik, ha közvetlen megtapasztalásom van?

A mester arra ösztönöz, hogy a tapasztalatodat (pontosabban azt, aminek a tudatára ébredtél) oszd meg a diádtársaiddal, mert a kommunikációdon keresztül teheted azt a legkönnyebben a mindennapi tudatosságod és így az életed részévé.

Mennyire biztos az, hogy közvetlen megtapasztalásom lesz?

Egy szokásos háromnapos Intenzíven általában a résztvevők körülbelül negyedének–harmadának van közvetlen megtapasztalása, megvilágosodás tapasztalata. Néha többnek, néha pedig senkinek. Ennek megtörténtét semmilyen módon nem lehet előre megjósolni, és akarattal nem lehet előidézni.

A Megvilágosodás Intenzív – és az összes többi, a megvilágosodás elérésére irányuló módszer és technika, kivétel nélkül – „mindössze” annyit tehet, hogy megteremti a megvilágosodás, az Igazság közvetlen megtapasztalása számára a lehető legkedvezőbb feltételeket és körülményeket. A többi már isteni kegyelem, szerencse dolga. Nevezd, ahogy akarod.

Van-e valami előfeltétele a Megvilágosodás Intenzíven való részvételnek?

Az előfeltétel mindössze egy személyes beszélgetés a mesterrel az Intenzív előtt. Ha mentálisan egészséges vagy, akkor semmi akadálya a részvételnek.

Meg kell-e változnom a megvilágosodáshoz vagy tökéletesnek kell-e lennem?

Van benned valami, ami már tökéletes és teljes, aminek a megvilágosodással éppenséggel a tudatára ébredhetsz. A megvilágosodás azt jelenti, hogy az Igazsággal eggyé válva közvetlenül tapasztalod azt, ami már van. Ehhez pedig nem kell semmit megváltoztatnod vagy kijavítanod. Ahogy vagy, az már elég hozzá.

Néha emberek úgy érzik, hogy még nem érdemlik meg a megvilágosodást; úgy érzik, ahhoz, hogy ez megtörténhessen velük, előtte még vezekelniük kell, le kell róniuk a tartozásukat, ki kell egyenlíteniük a számlát azért, amit korábban mások ellen elkövettek. A megvilágosodás egyik jótéteménye, hogy törli a karmát. Ezért, ha segíteni akarsz másoknak, a legtöbbet azzal teheted értük, hogy megvilágosodsz.

Van-e a Megvilágosodás Intenzívnek valamilyen köze bármilyen mozgalomhoz, valláshoz vagy kultuszhoz?

Nincs. A Megvilágosodás Intenzív nem tartozik semmilyen szervezethez, és nem is hirdet és nem közvetít semmilyen adott spirituális utat. Nincs vezető személy, aki meghatározná, és nincs mögötte semmilyen irányító szervezet, csupán egymással laza kapcsolatot tartó lelkes egyének. Mivel az Intenzív kitüntetetten arról szól, hogy te magad fedezd fel önmagad, anélkül hogy bárki megmondaná neked, ki és mi vagy, ezért fontos, hogy független legyen minden filozófiai, pszichológiai vagy spirituális tanítótól vagy szervezettől.

Az Intenzíven senki nem várja el tőled, hogy higgyél bármilyen elméletben, hit- vagy eszmerendszerben, és senki nem mondja meg neked, hogy mi igaz és mi nem igaz, így itt – hagyományos értelemben véve – tanítást sem kapsz. Résztvevőként ezért lehetsz bármilyen vallás vagy út követője, vagy akár tagadója. Talán ez a szabadság az egyik oka a Megvilágosodás Intenzív világszerte való népszerűségének. (Ha a mester netán tagja valamilyen szervezetnek vagy követ egy adott utat, akkor ez nem nyomhatja rá a bélyegét az Intenzívre, és nem lehet az Intenzív része sem.)

Minden Megvilágosodás Intenzív ugyanolyan?

Röviden fogalmazva, minden olyan elvonulás, ami nem csak a nevében Megvilágosodás Intenzív, ugyanolyan felépítésű és kizárólag ugyanazt a technikát használja (más egyéb technikák, módszerek vegyítése, belekeverése, hozzáadása nélkül), amit Charles Berner, a Megvilágosodás Intenzív létrehozója dolgozott ki. Vannak hasonló elvonulások, melyek a Megvilágosodás Intenzíven alapulnak (angol elnevezéssel pl. Love Intensive, Karma Clearing Intensive, Inner Quest Intensive, Illumination Intensive vagy az Osho által létrehozott változat, amit Satori Intensive-nek vagy Awareness Intensive-nek neveznek), ám ezek lényegesen eltérhetnek és többnyire el is térnek a Megvilágosodás Intenzívtől: más technikákat is belevesznek, megváltoztatják a felépítést, a célt (előfordulhat, hogy a céljuk adott esetben, tudatosan vagy nem tudatosan, nem kizárólag vagy egyáltalán nem a megvilágosodás!); esetleg más szabályokat alkalmaznak, amik akaratlanul is lehetővé teszik konfliktusok kialakulását a résztvevők között, illetve a figyelem elterelődését, szóródását.

Ezeket a változatokat – Charles Berner kérésének megfelelően„Van egy dolog, amit kérnék, éspedig az, hogy ha eltérsz attól a formától, amit itt felvázoltam neked, eltérsz a technikától és a napirendtől, akkor arra kérlek, hogy amit csinálsz, azt ne hívjad Megvilágosodás Intenzívnek. Adj neki valami más nevet ...adj neki valami eredeti nevet, ami megfelelően tükrözi a célját, és azt, amit csinál. Ha bármi tiszteletet érzel irántam és az általam kifejlesztett Megvilágosodás Intenzív forma iránt, ezzel ezt a tiszteletedet fejeznéd ki.”* – nem hívják Megvilágosodás Intenzívnek, kerülve a résztvevők megtévesztését. Ennek ellenére talán külföldön is, bár ilyenről nem hallottam, ám idehaza Magyarországon tudottan találhatók olyan csoportok, tréningek vagy elvonulások, amelyek a Megvilágosodás Intenzív elnevezést jogsértően, az elnevezéssel visszaélve, megtévesztően használják.

Hogyan ismerheted fel a valódit?

A Megvilágosodás Intenzív minimális időtartama az érkezés délutánját is beleszámítva három és fél nap (csütörtök kora esti kezdéssel és vasárnap késő esti befejezéssel). A hossza lehet akár hathetes is, de három és félnaposnál rövidebb soha – nem véletlenül nevezik 72 órás tükörnek is. (Így egy mininek vagy bejárósnak nevezett kétnapos, vagy egy papíron háromnapos, ám a valóságban csupán 48–50 órás, délután véget érő elvonulás nem Megvilágosodás Intenzív.)

A résztvevők felkészítése mindig a kezdést megelőző (csütörtök) este a helyszínen történik, különben az Intenzívet nem lehetne másnap korán reggel kezdeni. (Amikor nem így történik, akkor másnap kimarad hat–nyolc értékes óra a résztvevők számára, mert egyébként nem érnének oda a helyszínre az ország különböző részeiből.)

Van olyan Megvilágosodás Intenzív, amelyben tíz-tizenegy ún. megvilágosodás-diád szerepel egy nap (jellemzően a kétheteseken és az ennél hosszabbakon), máshol (az alap három- és félnaposokon) maximum tizennégy; van olyan mester, aki hosszabb vagy rövidebb séta- és/vagy ülő-kontemplációt, munka-kontemplációt iktat be a napirendbe, esetleg különböző időpontban; találkoztam olyannal is, ahol a mester két rövidebb előadást tartott egy nap – mégis, a Megvilágosodás Intenzív lényege nem változott és nem csorbult egyiknél sem, mivel a felépítés alapvetően ugyanolyan maradt (lásd Napirend), és ugyanaz maradt a technika: kizárólag a Charles Berner által kidolgozott kontemplatív-kommunikációs technika.

Ám ha a diádok száma a felére esik, mert a helyükre hosszú reggeli jógagyakorlatok, Osho meditációk vagy egyéb más meditációs technikák, ún. Szahádzsa jóga beavatás, esti transzlégzés és diádok előtti transztánc, szufi gyakorlatok és esti zenélés-éneklés, Krav Maga gyakorlatok, szaunázás, eltérő instrukciójú és hosszúságú páros gyakorlatok és alvásra lehetőséget adó hosszú-hosszú étkezési szünetek kerülnek, ha a szünetekben esetleg megy a hangos beszélgetés (mivel a képzetlen segítők nem tudják a dolgukat), ha a kitűzött kezdési időpont után is érkezhetnek résztvevők, ill. a befejezés előtt is távozhatnak, ha barátok az Intenzív közben beugorhatnak egy jót dumálni a mesterrel, akár családostól is, ha a monitorok (ez a segítők elnevezése az Intenzíven) egymással vagy magukkal vannak elfoglalva a résztvevők támogatása helyett (mindezeket személyesen tapasztaltam idehaza), vagy az előadásokon különböző spirituális mesterek tanításai hangoznak el (egy Intenzíven az előadások egyetlen célra irányulnak: képes légy minél pontosabban és folyamatosan az Intenzív technikáját csinálni), akkor nagyon valószínű, hogy az így meghirdetett program csak a nevében Megvilágosodás Intenzív. Mindezek értelmében „klasszikus” vagy „továbbfejlesztett” Megvilágosodás Intenzívről is értelmetlenség beszélni.

Kik azok, akik Megvilágosodás Intenzívet vezetnek?

Olyan emberek, akiket Megvilágosodás Intenzíveken megérintett az Igazság megtapasztalása, majd ezt követően elvégezték az Enlightenment Intensive Master's Training képzést. Olyan emberek, akik mesterként nem csak azért felelősek, hogy mi és hogyan történik az Intenzíven; fő feladatuk a résztvevők segítése, támogatása és kalauzolása a közvetlen megtapasztalás útjában álló akadályokon keresztül.

Kapok-e valamilyen támogatást az Intenzív után?

A Megvilágosodás Intenzív magában álló módszer, és jelenleg nem része semmilyen hosszú távú személyes vagy spirituális növekedési rendszernek. Azonban a mester többnyire elérhető az Intenzív után, ha tanácsra van szükséged, ha segítség kell a megvilágosodás tapasztalatod mindennapi életbe integrálásához, vagy csupán a tapasztalataidat, felismeréseidet szeretnéd megosztani vele.


  1. Charles Berner kérése: „Van egy dolog, amit kérnék, éspedig az, hogy ha eltérsz attól a formától, amit itt felvázoltam neked, eltérsz a technikától és a napirendtől, akkor arra kérlek, hogy amit csinálsz, azt ne hívjad Megvilágosodás Intenzívnek. Adj neki valami más nevet. Lehet, hogy kifejlesztesz egy olyan programot, mely nagyon értékes lesz, és ami sokat merít a diád szerkezetből és a Megvilágosodás Intenzívből. Ha ez történik, adj neki valami eredeti nevet, ami megfelelően tükrözi a célját, és azt, amit csinál. Ha bármi tiszteletet érzel irántam és az általam kifejlesztett Megvilágosodás Intenzív forma iránt, ezzel ezt a tiszteletedet fejeznéd ki.”
    Forrás: A Megvilágosodás Intenzív mestereinek kézikönyve (Charles Berner: The Transmission of Truth. A Manual for Enlightenment Masters, 29. fejezet, Etika és díjazás.)
    Charles Berner egyetlen formális Megvilágosodás Intenzív mesterképző tréningjén, 1981-ben a résztvevők felé elhangzott kérés.